JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personuppgiftsbehandling

Förvaltningsrätten i Malmö har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter. Bl.a. behandlas personuppgifter avseende parter m.fl. i mål hos domstolen och avseende den som skickar en allmän förfrågan till domstolen. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter avseende dig som domstolen behandlar.

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas via forvaltningsrattenimalmo@dom.se och dataskyddsombudet nås via dataskyddsombud.fma@dom.se

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:

Information om domstolens personuppgiftsbehandling  enligt dataskyddsförordningen - dömande verksamhet

Information om domstolens personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen - administrativ verksamhet

Information om domstolens personuppgiftsbehandling enligt Brottsdatalagen (BDL)

 

 

 

 
Senast ändrad: 2018-07-20