JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Remissyttrande

[2016-05-16] Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö har yttrat sig till regeringen över promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2).


Bifogade filer:

Några frågor om offentlighet och sekretess


Senast ändrad: 2016-05-16