JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Remissyttrande

[2016-03-11] Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö har yttrat sig till regeringen över utkast till lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.


Bifogade filer:

Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Senast ändrad: 2016-03-11

För mer information kontakta: