JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fotografering med drönare är inte kameraövervakning

[2015-04-13] Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö har idag avgjort ett mål där frågan är om tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs för att fotografera eller filma trädgårdsanläggningar med drönare.

MarknadsTing i Gånarp AB ansökte om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen i Skåne för att fotografera och filma trädgårdsanläggningar i kommersiellt syfte. Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att den enskildes integritetsintresse väger över övervakningsintresset. Marknadsting överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolen konstaterar att kameraövervakningslagen bara gäller om en kamera är varaktigt uppsatta. En kamera som endast används helt kortvarigt omfattas inte. På grund av drönarens begränsade batteritid kan kameran endast användas en kort tid i luften. Förvaltningsrätten anser därför att det inte är fråga om en kamera som är varaktigt uppsatt. Eftersom MarknadsTings fotografering inte omfattas av kameraövervakningslagen, upphäver domstolen länsstyrelsens beslut.

- Det innebär inte att det är fritt fram för fotografering med drönare, säger chefsrådmannen Ulrika Geijer. Dels krävs andra typer av tillstånd för att använda drönare, dels kan t.ex. brotten ofredande eller sexuellt ofredande bli aktuella om fotograferingen har sådant syfte.


Bifogade filer:

Läs hela domen här.


Senast ändrad: 2015-04-13

För mer information kontakta:

Ulrika Geijer
Chefsrådman
040- 35 35 92

Målnummer:

1323-15