JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut vid migrationsdomstolen avseende afghanska tolkar som ansökt om uppehållstillstånd

[2014-10-01] Förvaltningsrätten i Malmö

Migrationsdomstolen har idag avgjort sju mål där afghanska medborgare, som arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan, ansökt om uppehållstillstånd men fått avslag av Migrationsverket. Tolkarna anser att de ska beviljas tillstånd på grund av att de fått särskild anknytning till Sverige genom tjänstgöringen. De säger också att de riskerar att utsättas för våld eller dödas av bl.a. talibansympatisörer. Tolkarna hävdar att Sverige, enligt Europakonventionen, har ett ansvar för att deras mänskliga rättigheter inte kränks.

Domstolens slutsats är att Europakonventionen är tillämplig. Sverige som stat har därför ett ansvar för  att tolkarnas fri- och rättigheter inte kränks, genom att de utsätts för övergrepp p.g.a. sin tjänstgöring. Utifrån Europadomstolens praxis bedömer migrationsdomstolen att tolkarna befunnit sig inom Sveriges jurisdiktion. Sverige har haft ”effektiv kontroll” över tolkarna p.g.a. tjänstgöringen och det säkerhetsansvar som Sverige haft fram till maj 2014 på afghanskt territorium genom sin militära insats. Enligt domstolen gäller detta ansvar för tolkarna även efter det att Sverige lämnat över säkerhetsansvaret till afghanska myndigheter.

Sverige kan förhindra att tolkarnas fri- och rättigheter kränks genom att bevilja uppehållstillstånd. Även andra åtgärder i hemlandet eller ett annat land kan övervägas. Migrationsdomstolen är inte behörig att uttala sig om eller ta ställning till andra åtgärder än uppehållstillstånd.

Domstolens prövning av olika tillståndsgrunder leder fram till att Migrationsverket ska pröva tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till Sverige. Besluten innebär att målen återförvisas till Migrationsverket för sådan prövning.

Senast ändrad: 2014-09-30

För mer information kontakta:

Fredrik Löndahl
Rådman på avdelning 5
040-353713 alternativt 0709-94 53 45

Målnummer:

UM 3466-14