JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Böneutrop från moské strider inte mot grundlag eller mot ordningslagen
[2018-11-21]   Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Malmö har prövat Polismyndighetens beslut att tillåta högtalarutsända böneutrop från en moské i Växjö. Domstolen har kommit fram till at...

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö
[2018-09-28]   Förvaltningsrätten i Malmö
Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnd...

Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade gymnasielagen
[2018-07-06]   Förvaltningsrätten i Malmö
Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftning om tillstånd på grund av gymnasiestudier som träd...

Remissyttrande
[2016-05-16]   Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Malmö har yttrat sig till regeringen över promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2).

Remissyttrande
[2016-03-11]   Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Malmö har yttrat sig till regeringen över utkast till lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen beviljar afghanska tolkar uppehållstillstånd
[2016-03-07]   Förvaltningsrätten i Malmö
Migrationsdomstolen i Malmö har idag avgjort fyra mål om uppehållstillstånd för afghanska medborgare som arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i...

Fotografering med drönare är inte kameraövervakning
[2015-04-13]   Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Malmö har idag avgjort ett mål där frågan är om tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs för att fotografera eller filma...

1 2 > »


Prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Malmö

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Malmö.