JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att vara nämndeman vid förvaltningsrätten

För att ett samhälle ska kunna fungera på ett bra sätt krävs att det finns vissa regler för vad samhällets medlemmar får göra och inte göra. Reglerna får rättslig karaktär om samhället - i sista hand med användande av maktmedel - garanterar att reglerna följs. Rättsreglerna finns bland annat i de lagar som riksdagen beslutar.

Uppgiften som nämndeman är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som man deltar i. Ingen utomstående, till exempel riksdagen, regeringen eller andra myndigheter, har rätt att lägga sig i hur yrkesdomare eller nämndemän skall döma. Nämndemännen har därför en mycket stark och betydelsefull ställning i våra domstolar.

Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet, närvaro och koncentrationsförmåga. Samtidigt är uppdraget givetvis både spännande och stimulerande - att vara en aktiv del i samhället och en långvarig tradition. Det ger erfarenheter av viktiga samhällsfrågor och inblickar i enskilda människoöden.

Nämndemän i förvaltningsrätt väljs av landstingsfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år.

  • Vill du läsa mer om hur du blir nämndeman - läs mer här.
  • Vill du veta mer om nämndemannauppdraget - läs mer här.
  • Vill du läsa mer om ersättning till nämndemän - läs mer här.
  • Vill du veta mer om försäkringsskyddet för nämndemän - läs mer här.


 
Senast ändrad: 2018-11-19

Hämta den nuvarande tjänstgöringsrapporten för nämndemän.

Ladda ner den nya tjänstgöringsrapporten. Börjar gälla från och med den 3 december.