JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Medborgarskapsmål

Avslag på svenskt medborgarskap

Om du får avslag på din ansökan om svensk medborgarskap har du möjlighet att överklaga beslutet hos Migrationsverket.

Så här gör du:

  • Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat.
  • Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. 
  • Skicka överklagandet till Migrationsverket, Medborgarskapsenheten, 601 70 Norrköping.

Det ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Överklaga till Förvaltningsrätten i Malmö

Om Migrationsverket inte ändrar sitt beslut så överlämnas överklagandet till Förvaltningsrätten i Malmö. Här handläggs målet på avdelning 2.

Medborgare i de nordiska länderna

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och har gjort en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen och vill överklaga beslutet, skickar du istället överklagandet till Länsstyrelsen. Information om hur du överklagar står i Migrationsverkets beslut.
Senast ändrad: 2016-05-30