JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Malmö 2018

Förvaltningsrätten i Malmö är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Skåne län. Vid förvaltningsrätten finns även en av landets fyra migrationsdomstolar vars domsområde omfattar migrationsmål från Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Vidare hanterar domstolen överklagade medborgarskapsärenden från hela Sverige.
 
Förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten handlägger skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, socialförsäkringsmål, mål rörande tvister mellan den enskilde och kommunen m.fl. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.
 
Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. År 2018 beräknas cirka 28 200 mål komma in till domstolen.
 
Förvaltningsrätten bedriver sin verksamhet på sex avdelningar med lokaler i centrala Malmö med adress Kalendegatan 6. Vid domstolen finns cirka 400 anställda och av dessa är cirka 310 jurister, varav ett sextiotal är domare. Härtill kommer kansli- och administrativ personal. Förvaltningsrätten disponerar 2018 cirka 263 miljoner kronor för sin dömande verksamhet.
 
Förvaltningsrätten har 330 nämndemän, 9 särskilda ledamöter
och 6 värderingstekniska ledamöter.  
                                             
De grundläggande utgångspunkterna för förvaltningsrättens arbetssätt är att samtliga yrkesroller renodlas. Detta innebär en ökad specialisering för såväl domare som föredragande jurister. Specialistföredragande, Föredragande jurister, notarier och domstolshandläggare deltar självständigt i målens beredning.  
 
Vid förvaltningsrätten handläggs cirka 450 olika måltyper och de vanligast förekommande är:
Migrationsmål 14 500
Biståndsmål 4 500
Skattemål 1 800
Psykiatrimål 1 600
Socialförsäkringsmål 1 600
Körkortsmål    650
Mål enligt LVU och LVM    750
Offentlig upphandling    500
Laglighetsprövning    300
Övriga mål, cirka 2 000Senast ändrad: 2018-01-09


Lagman Lars Sjöström


Vad är en lagman - vilka yrkesroller finns vid en domstol?

Här kan du läsa mer om de olika yrkesrollerna - vem som gör vad - vid en domstol.

Vilka instanser finns inom förvaltnings-
domstolarna ?

Förvaltningsdomstolarna omfattar tre olika instanser, allmänna förvaltningsrätter (som Förvaltningsrätten i Malmö), kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen